preload background image

Adatvédelmi nyilatkozat

Az oldalnak és tartalmának kizárólagos tulajdonosa: Szivill Bt. (2045 Törökbálint, Meredek utca 3, adószám: 24562713-1-13 )
Az oldalon található bármilyen tartalom, információ felhasználása csak a tulajdonos beleegyezésével lehetséges!
Minden jog fenntartva a tulajdonos számára!
A jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza a Szivill Bt.(Szolgáltató) által üzemeltetett, a www.crystalskin.hu, crystalskin.hu, www.gyantazoszalon.hu, gyantazoszalon.hu, www.gyantázószalon.hu és a gyantázószalon.hu doménneveken elérhető oldalak és szolgáltatások keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.
A Szolgáltatás technikai hátterét a tárhely szolgaltató biztosítja, a szervereken elhelyezett szoftverek üzemeltetését ő végzi.
A Szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen nyilatkozat feltételeit. A jelen adatvédelmi nyilatkozat folyamatosan elérhető a weboldal nyitóoldalán.
A Szolgáltatás használata bizonyos körben (azonban nem teljes körűen) regisztráció, vagyis személyes azonosításra alkalmas adatok megadása nélkül is lehetséges, a weboldalon és a kozmetikában elérhető szolgáltatások egy részének használata azonban regisztrációhoz, és így személyes adatok megadásához kötött.
I. Online időpontfoglalás

Oldalunkon található Online időpontfoglaló rendszer (Online bejelentkezés) saját szolgáltatást, melynek üzemeltetője és tulajdonosa a Szivill Bt. A bejelentkezésnél megadott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, azt harmadik személy részére nem adjuk ki.

Az időpontfoglaló rendszer használatával Ön tudomásul veszi, hogy az ott szereplő adatok megfelelő kezelése a Szivill Bt. feladata és hatásköre. Ezzel kapcsolatos kérdésével, kérésével, problémájával az adatkezelési nyilatkozat teljes megismerése után keresse a Szivill Bt adarkezelőjét. Amennyiben a nyilatkozattal nem ért egyet, kérjük ne használja az Online bejelentkezést!

Mivel minden ( a személyesen vagy telefonon) lefoglalt időpont is az online naptárba kerül, a nem online foglaló felhasználók egy része (aki kéri) is regisztrálásra kerül.
Adatkezelések

Az online és a személyes időpontfoglaláshoz kapcsolódó adatkezelés

a, Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre (szemelyes adat) és az adatkezelés célja:

  • Jelszó (csak az online foglalás használatához): A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.
  • Vezeték-és keresztnév: A kapcsolatfelvételhez szükséges.
  • E-mail cím (csak az online foglalás használatához): Kapcsolattartáshoz szükséges és az emlékeztető üzenetekhez.
  • Telefonszám: Kapcsolattartás (esetleges időpontlemondás, csúszásról való értesítes)
  • A regisztráció időpontja: Technikai művelet végrehajtása.
  • A regisztráció kori IP cím: Technikai művelet végrehajtása.
  • Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

b, Az érintettek köre: A crystalskin.hu weboldalon keresztül valamint a kozmetikában személyesen regisztrált valamennyi érintett.

c, Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törléséséig vagyis az érintett ilyen irányú keréséig tart.

d, Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei:

A Szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében a Szivill bt az adatkezelő, és nem vesz igénybe adatfeldolgozót. A személyes adatokat Rajner Krisztina (Szivill Bt beltag, kozmetikus) és Kovács András (Szivill Bt kültag, rendszergazda, programozó) kezelhetik.

A Szolgáltatás felhasználóira vonatkozó adatok a tárhely szolgáltató szerverein kerülnek tárolásra.

e, Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az érintett hozzáférhet a rá vonatkozó személyes adatokhoz a weboldalra való belépés után , azok helyesbítheti, törlölheti vagy a kérelmezheti az adatkezelőtől adatai kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

  • postai úton: 2045 Törökbálint, Meredeknu 3. címen,
  • e-mail útján: info@gyantazoszalo.hu e-mail címen,
  • telefonon: +36 30 456-32-93 számon.

2. Tárhely-szolgáltató
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás

a, Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Tárhely.Eu Kft.

Tel.: 06 1 789-2-789

Fax.: 06 1 789-3-789

e-mail: iroda@tarhely.eu

Iroda: Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14., 1097

Székhely cím: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241.

Adószám 14571332-2-42

b, Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

c, Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

d, Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

e, Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

f, Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

3. Hírlevél, DM tevékenység

1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató a személyes adatokat nem törli nyilvántartásából csak további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat a weboldalon, az adatlapom szerkesztese menüpont alatt.

4. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a hírlevél-küldés adatkezelése körében a következőket:

a, Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, dátum, időpont.

b, Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

c, Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

d, Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

e, Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A Szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében a Szivill bt az adatkezelő, és nem vesz igénybe adatfeldolgozót. A személyes adatokat Rajner Krisztina (Szivill Bt beltag, kozmetikus) és Kovács András (Szivill Bt kültag, rendszergazda, programozó) kezelhetik.

f, Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről

g, Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

4.Közösségi oldalak

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a közösségi oldalak adatkezelése körében a következőket:

a, Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Youtube közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

b, Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Youtube közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt vagy a crystalskin.hu oldalra Facebook fiókjával lép be.

c, Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

d, Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

e, Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

6. Cookie használat

Azért használunk Cookie-kat oldalunkon, hogy javíthassunk az Önnek szánt szolgáltatásokon. Néhány általunk használt Cookie elengedhetetlen az egyes szolgáltatások megfelelő működése érdekében, mások információkat gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatban (statisztikák), hogy még kényelmesebb és hasznosabb oldalt hozhassunk létre. Néhány Cookie csak átmeneti és eltűnnek, ha bezárja a böngészőt, de vannak tartós változatok is, melyek egy ideig számítógépén maradnak.

Néhány Cookie feltétlenül szükséges az oldal működéséhez, míg másokat a teljesítmény és a felhasználói élmény növelése érdekében használunk.

1. A funkcionális Cookie-k:

• Emlékeznek a bejelentkezési adatokra

• Biztosítják a bejelentkezés közbeni biztonságot

• Biztosítják a weboldal következetes megjelenését

2. A teljesítmény Cookie-k:

• Növelik a weboldal teljesítményét

• Fokozzák a felhasználói élményt

3. A célzó Cookie-k:

• Lehetővé teszik a “Megosztást” és/vagy “Kedvelést”

• Információkat küldenek egyéb weboldalak számára, hogy azok személyre szabhassák hirdetéseiket

Példák a felhasználásra:

A Cookie-k célja, hogy javítsák a szolgáltatások minőségét, a következő módokon:

• Olyan szolgáltatások engedélyezésével, melyek felismerik a böngészésre használt eszközt, így nem szükséges többször megadnia ugyanazokat az információkat egy feladat során

• Felismerik, ha már megadott egy felhasználónevet és jelszót, amikor bejelentkezett egy oldalra, így azt nem kell megismételnie a további böngészés során

• Mérik, hogy hány ember használja a szolgáltatásokat, azért, hogy egyszerűbb lehessen a használatuk és biztosítani lehessen a gyors használatukhoz szükséges kapacitást

• Adatokat elemeznek, hogy segítsenek az oldal tulajdonosok számára megérteni, az emberek hogyan használják az online szolgáltatásokat

Ha látogatása során mellőzi a Cookie-k használatát, tudnia kell, hogy lehetnek olyan funkciók és oldalak melyek nem fognak az elvártaknak megfelelően működni.

Ha a számítógépén már megtalálható Cookie-k közül szeretne törölni, kattintson a böngészőben található “Súgó” menüpontra és kövesse böngészője utasításait.

Még többet tudhat meg a Cookie-król, azok törléséről és irányításáról a www.allaboutcookies.org weboldalon vagy kattintson böngészője “Súgó” menüpontjára.

Az Ön hozzájárulása

A honlap böngészésével elfogadja, hogy cookie-kat helyezzünk el az Ön számítógépén abból a célból, hogy elemezni tudjuk, hogyan használja honlapunkat. Hogyha nem egyezik bele, hogy cookie-kat használjunk, amikor Ön ezen az oldalon böngészik, előfordulhat, hogy weboldalunk nem fog teljeskörűen működni.

Hogyan lehet törölni/kikapcsolni a cookie-kat?

Minden böngésző lehetővé teszi a cookie-k beállításainak változtatását. Viszont nagyon fontos, hogy mivel a cookie-k célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése esetén előfordulhat, hogy felhasználóink nem lesznek képesek weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

Általában a böngészők „Beállítások” menüjében találhatók a cookie-kal kapcsolatos beállítások. A cookie-k beállításával kapcsolatban az alábbi linkek is segítségére lehetnek, valamint további információt az egyes böngészők „Súgó” menüjében talál.

Hogyan lehet visszavonni a hozzájárulást?

Ha hozzájárult a cookie-k használatához, a böngésző cookie-kat tárol az Ön számítógépén vagy egyéb eszközén, hogy rendszerünk felismerje beállításait. A hozzájárulás érvényessége időnként lejár. Azonban, hogyha szeretné visszavonni hozzájárulását, a böngészője cookie beállításai között bármikor megteheti.

AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:
Név: Rajner Krisztina
Telefon: +36304563293

E-mail: infogyantazoszalon.hu

2045 Törökbálint, Meredek u 3.

Módosítva: 2018-05-25
Adatvédelmi lajstromszám: NAIH-73890/2014.